วิธีการดาวน์โหลดวิดีโอส่วนตัวของ Facebook

ขั้นตอน 1

ไปที่วิดีโอที่คุณต้องการดาวน์โหลด

ขั้นตอน 2

คุณสามารถหาแหล่งที่มาของหน้าได้ด้วยการคลิกขวาที่หน้าวิดีโอและเลือกตัวเลือก "ดูแหล่งที่มาของหน้าเว็บ" กด "CTRL + U" หรือคลิกขวา> ดูที่มาของหน้า

วิธีการดาวน์โหลดวิดีโอส่วนตัวของ Facebook

ขั้นตอน 3

ตอนนี้คัดลอกแหล่งที่มาของหน้าในกล่องที่มีให้ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" ที่มีให้
กด CTRL + A เพื่อเลือกทั้งหมดกด CTRL + C เพื่อคัดลอกทั้งหมด (HTML page)

วิธีการดาวน์โหลดวิดีโอส่วนตัวของ Facebook

ขั้นตอน 4

ไปที่หน้านี้ เครื่องมือดาวน์โหลดวิดีโอสำหรับ Facebook ส่วนตัว
วางแหล่งที่มาที่คัดลอกแล้วคลิกดาวน์โหลด

วิธีการดาวน์โหลดวิดีโอส่วนตัวของ Facebook