เครื่องมือดาวน์โหลดวิดีโอสำหรับ Facebook ส่วนตัว

ดาวน์โหลดวิดีโอ Facebook ส่วนตัว

  1. ไปที่หน้าวิดีโอส่วนตัว
  2. กด CTRL + U เพื่อดูแหล่งที่มาของหน้า
  3. สำเนา และ แปะ แหล่งที่มาของหน้าด้านล่าง

    ดูบทแนะนำ: วิธีการดาวน์โหลดวิดีโอส่วนตัวของ Facebook