Làm thế nào để sử dụng Getfvid Twitter Downloader để tải xuống Twitter Video hoặc GIFS?

Trình tải xuống video Twitter là một công cụ tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trực tuyến để tải xuống video và GIF từ Twitter vào máy tính của mình. Trên Twitter, các video và GIF thực sự nằm bên trong các tweet. Vì vậy, URL phải được lấy để tải xuống video từ Twitter. Khi bạn có URL của video bạn muốn, bạn có thể truy cập video bất cứ lúc nào. Bạn có thể làm điều này bằng cách làm theo một số bước dễ dàng.

Cách tải video từ Twitter :

Để tải xuống video từ Twitter, trước tiên bạn muốn mở trang web của Twitter và tìm tweet có video bạn muốn. Sau đó, bạn cần phải sao chép liên kết bằng cách:

  • Nhấp chuột phải vào tweet để sao chép URL từ thanh địa chỉ của trình duyệt hoặc
  • Nhấp vào biểu tượng (...) và sau đó nhấp vào "Sao chép liên kết tới Tweet".

Khi bạn đã thực hiện một trong các phương pháp này, hãy nhấp chuột phải vào chính tweet để sao chép URL.
Khi bạn đã sao chép liên kết, bây giờ bạn cần dán nó vào hộp nhập liệu. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp chuột phải và sau đó nhấp vào “dán”. Sau đó, sau khi bạn đã dán liên kết, hãy nhấp vào nút “tải xuống”.

Getfvid có lưu trữ video đã tải xuống hoặc lưu bản sao video không?

Getfvid không lưu trữ video. Chúng tôi cũng không giữ bản sao các video đã tải xuống. Tất cả các video được lưu trữ trên máy chủ của Twitter. Ngoài ra, chúng tôi không theo dõi lịch sử tải xuống của người dùng, do đó, việc sử dụng Getfvid hoàn toàn ẩn danh.