Trình tải xuống video riêng tư trên Facebook

Tải xuống video riêng tư trên Facebook

  1. Chuyển đến trang video riêng tư
  2. Nhấn CTRL + U để xem nguồn trang
  3. Cọp dêDán nguồn trang bên dưới

    Xem hướng dẫn: Cách tải xuống video riêng tư trên Facebook