Cách tải xuống video riêng tư trên Facebook

Bậc thang 1

Chuyển đến video bạn muốn tải xuống

Bậc thang 2

Người ta có thể lấy nguồn trang bằng cách nhấp chuột phải vào trang video và chọn tùy chọn "Xem nguồn trang".
Nhấn "CTRL + U" HOẶC Nhấp chuột phải> Xem nguồn trang

Cách tải xuống video riêng tư trên Facebook

Bậc thang 3

Bây giờ, đã sao chép nguồn trang trong hộp được cung cấp. Sau khi hoàn tất, nhấp vào nút “Tải xuống” được cung cấp.
Nhấn CTRL + A để chọn tất cả, nhấn CTRL + C để sao chép tất cả (trang HTML)

Cách tải xuống video riêng tư trên Facebook

Bậc thang 4

Đến trang này Trình tải xuống video riêng tư trên Facebook
Dán nguồn đã sao chép, sau đó nhấp vào Tải xuống

Cách tải xuống video riêng tư trên Facebook