Facebook Private Video Downloader

Pobierz prywatne filmy z Facebook

  1. Idź do prywatnej strony wideo
  2. Prasa CTRL + U , aby wyświetlić źródło strony
  3. Kopiuj i Pasta źródło strony poniżej

    Zobacz Samouczek: Jak pobierać prywatne filmy z Facebook